Michael Christensen, advokat (L)

Jeg kan som advokat komme ind på et vilkårligt tidspunkt i en sag, og hurtigt sætte et samarbejde op med både min klient og de andre interessenter – også modparten. Det er krævende, da jeg ofte jonglerer mange sager og problemer på en gang, men en af mine styrker er evnen til hurtigt at skære sagen til.

Jeg har tidligere undervist i jura bl.a. på CBS og min pædagogiske tilgang til opgaven, samt gode evne til at kommunikere har ofte været til stor hjælp. Jeg har i en årrække arbejdet i en faglig organisation med individuel og kollektiv arbejdsret.

Derudover har jeg fungeret som arbejdende bestyrelsesformand i en virksomhed med udvikling og branding, og har som advokat domsforhandlet rigtigt mange sager – Særligt indenfor erstatningsretten, og har således stor proceserfaring.

Jeg har møderet for Landsretterne, og snart også for Højesteret, og kan dermed lægge den fornødne kraft bag de krav, jeg stiller på vegne af min klient. Ved at vælge MHC Law og mig til at repræsentere dig, får du en advokat, der hurtigt forstår dit behov, leverer til tiden og skaber nye relationer.